Poèetna   II HRVATSKE SVJETSKE IGRE Blog Guest Book Hrvatski klubovi Photo

HRVATSKI SVJETSKI KONGRES

Dragi prijatelji, obavijestavamo vas da smo osnovali HSK u Austriji. te pozivamo sve Hrvate da nam se pridruze.
HSK je krovna udruga Hrvata u svijetu.
Izraden je status organizacije i uskladen sa vazecim Austrijskim zakonima.
Pozivamo sve Hrvate koji zele svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesu ostvarenje zacrtanih ciljeva udruge.
Takoder vas obavijestavamo da je ovo privremena stranica koju koristimo, jer stranica od HSKA je u izradi.

PRIPREMA HRVATSKOG ODBORA ZA AUSTRIJU

Kao clan HSKA; pozivam vas da se u sto vecem broju odazovete i postanete clan HSKA.

Svaka dobrotvorna Udruga i clan pojedinac, koji se identificira s nasim

ciljevima, nam je dobro dosao. Zelim ovom prilikom podsjetiti na

cinjenicu da jedino u zajednistvu i jedinstvu lezi velika snaga jednog

naroda.

opca pravila ZADAR HSI 2010

Hrvatske svjetske igre (HSI) održat će se prema sljedećim Općim pravilima odobrenim od Organizacijskog odbora Igara i Izvršnog odbora Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK).1. Prijave

1.1. Svi sudionici Igara moraju biti hrvatskog porijekla i mogu nastupiti isključivo za državu u kojoj borave, tj. u kojoj stalno borave posljednje tri godine od dana prijave.

1.2. Sve prijave se razmatraju na individualnoj osnovi i neovisne su o članstvima u športskim i kulturnim udrugama. Prijave se mogu podnijeti preko službenih stranica Igara www.zadar2010.com ili putem Nacionalnih odbora u pojedinim državama. Organizacijski odbor Igara ima isključivu ovlast u postupku odabira sudionika.

1.3 Ispunjavanje prijave ne znači automatski pravo na sudjelovanje i kao takva svaka prijava može biti odbijena od strane Organizacijskog odbora Hrvatskih svjetskih igara.

1.4 Prijave iz prvog prijavnog from roka (15.06.2009 - 30.11.2009) imaju prednost ukoliko uplata za sudjelovanje bude izvršena u roku od 30 dana od potvrde Organizacijskog odbora. Sudjelovanje na Igrama potvrđuje se najranije 1.9.2009. godine a najkasnije 15.12.2009. godine. Drugi prijavni rok otvara se samo za discipline i mjesta koja još nisu popunjena. Nakon isteka prvog prijavnog roka Organizacijski odbor ima mogućnost izostaviti iz programa discipline za koje nema dovoljno interesa.

1.5 Svaki sudionik se obvezuje ispuniti dodatnu prijavnu dokumentaciju koja će biti dostavljena od Organizacijskog odbora nakon potvrde o sudjelovanju. 

1.6 Športaši ispod 18 godina dužni su predati obrazac o roditeljskoj suglasnosti koji mora biti potpisan od strane roditelja ili skrbnika i ovjeren kod javnog bilježnika.2. Kvote i kvalifikacije

2.1 U pojedinačnim disciplinama svaka država raspolaže određenim brojem mjesta za sudionike. U slučaju većeg broja prijava iz iste države odlučuje ždrijeb.

2.2. Svaku državu u pravilu predstavlja samo jedna momčad u ekipnim disciplinama. Organizacijski odbor potiče na održavanje kvalifikacijskih turnira ili utakmica tamo gdje je to potrebno i moguće. U slučaju održavanja kvalifikacijskog turnira u jednoj državi, pojedinačne prijave za istu disciplinu automatski više nisu moguće.

2.3. Kvalifikacijski turniri ili utakmice biti će pravovremeno najavljene na službenim web stranicama Igara i medijski promovirani od strane Nacionalnih odbora.

2.4. U iznimnim slučajevima Organizacijski odbor može dopustiti dvije momčadi iz iste države u jednoj disciplini.

2.5. Organizacijski odbor ima mogućnost sastaviti momčad od pojedinačnih prijava za sve ekipne discipline. U slučaju većeg broja ekipa (bez kvalifikacija) ili većeg broja prijavljenih pojedinaca, odlučuje ždrijeb.

2.6 Sudjelovanje u disciplini nogomet U-16 moguće je samo putem pozivnice i time ne podliježe gore navedenim stavkama ovog članka.

2.7 Delegacija Hrvatske i Bosne & Hercegovina formirat će se prema posebnim odredbama koje će biti objavljene početkom 2010 godine.3. Kotizacija

3.1. Kotizacija za sudjelovanje na Igrama iznosi 385 EUR.

U cijeni je uključeno:

- sudjelovanje na Igrama prema prijavi

- sudjelovanje na otvaranju i zatvaranju Igara

- smještaj (puni pansion)

- oprema za natjecanje i oprema za službeni dio programa

- slobodan ulaz na sva natjecanja

- slobodan ulaz na zabavni program Igara

- slobodan prijevoz unutar sustava Igara

- doživotno članstvo HSI3.2. Članovi HSI-a (sudionici Igara 2006.) imaju pravo na popust od 10%.

3.3. U dogovoru sa Organizacijskim odborom, Nacionalni odbori imaju mogućnost samostalno nabaviti opremu za svoje delegacije. U tom slučaju kotizacija će biti odgovarajuće smanjena.

3.4. Kotizacija za sudionike u vlastitom smještajnom aranžmanu iznosi 185 EUR (odobrava se samo u iznimnim slučajevima). 

3.5. U slučaju odustajanja, 85% kotizacije je povratno do 15.05.2010. Nakon isteka navedenog roka kotizacija je nepovratna.

3.6. Sve troškove putovanja izvan službenog transportnog sustava Igara, kao što su putovanje u Hrvatsku ili javni gradski prijevoz, sudionici snose sami.4. Registracija sudionika

4.1. Registracija sudionika počinje na dan dolaska (17.07.2010) u 10.00 sati a završava u 20.00 sati.

4.2. Svi sudionici moraju napustiti športsko selo (smještaj) 24.07.2010. najkasnije do 11.00 sati.

4.3. Organizacijski odbor samostalno ili u dogovoru s Nacionalnim odborima odlučuje o rasporedu smještaja prema potrebama delegacija (od 2 do 6 osoba u smještajnim jedinicama). 

4.4. Svi sudionici Igara obvezuju se da će prisustvovati cjelokupnom službenom programu Igara (prijavljena disciplina ili dužnost, otvorenje i zatvaranje Igara i sastanci unutar pojedinih ekipa ili delegacija). 5. Športaši

5.1. Da bi mogao sudjelovati, športaš mora biti najmanje 16 godina star na dan otvaranja Igara, osim u disciplini nogomet U-16. Sudionici veteranskih disciplina moraju imati najmanje 35 godina.

5.2. Športaši se mogu prijaviti samo za jednu disciplinu, ali u više kategorija (na primjer: plivanje 50m leđno i 100m slobodno, tenis pojedinačno i parovi).6. Treneri i suci

6.1. Da bi mogli sudjelovati, treneri i suci moraju biti najmanje 30 godina stari na dan otvaranja Igara. Licence i iskustvo su neophodni.

6.2. Treneri i suci se mogu prijaviti samo za jednu disciplinu.7. Predstavnici

7.1. Da bi mogao sudjelovati, predstavnik mora biti najmanje 36 godina star na dan otvaranja Igara. Iskustvo u rukovođenju sa grupama je neophodno.

7.2. Predstavnici se mogu prijaviti samo za delegaciju države u kojoj borave.Organizacijski odbor Igara zadržava pravo mijenjati Opća pravila prema potrebi.

U Zadru, 23.03.2009

 

HSI ZADAR 2010

HRVATSKE SVJETSKE IGRE - Zadar 2010.-


CDC: Razgovor s voditeljem Organizacijskog odbora za Njemaèku i koordinatorom za Europu, gospodinom Franjom Paviæem

Uvod: Druge Hrvatske svjetske igre, popularno nazvane "Crolimpijada", održat æe se na podruèju grada Zadra u srpnju 2010. godine. Organizator Igara je Hrvatski svjetski kongres, krovna udruga iseljenih Hrvata u svijetu.

Na Igrama æe pored domaæih športaša nastupiti športaši hrvatskih korijena iz preko trideset zemalja. O Igrama smo razgovarali s voditeljem organizacijskog odbora za Njemaèku, gospodinom Franjom Paviæem, koji s mladom ekipom volontera i drugim
èlanovima Hrvatskog svjetskog kongresa priprema ovaj jedinstveni kulturno-športski dogaðaj.

CDC: Kako je se rodila ideja o održavanju HSI-a?

F. Paviæ: Krajem 2001. godine nekoliko èlanova Hrvatskog svjetskog kongresa u Švicarskoj prvi put su razgovarali o ideji održavanja Igara. Ideja je s vremenom sve više dobila na potpori da bi konaèno u ljeto 2003. godine bila predložena èlanovima na svjetskoj razini na godišnjoj konvenciji Hrvatskog svjetskog kongresa u Zagrebu. Kao što znate, prve Igre održane su 2006.godine u Zadru i bile su jako velik uspjeh. Izdali smo i DVD sa sažetkom te krasne športske manifestacije.

CDC: Kakav je bio odaziv na prve Igre 2006.?

F. Paviæ: Jako smo zadovoljni odazivom na prve Igre. Došlo je 750 natjecatelja iz 22 države. Natjecalo se tjedan dana, feštalo se skoro 24 sata na dan u turistièkim mjestima koja su nas ugostila. Domaæini su svake veèeri priredili prekrasne kulturne zabave s našom dalmatinskom pjesmom. Jela se najbolja riba sa žara, razgledala su se mjesta pokraj našega lijepog Zadra. Jednostavno nismo željeli da tom veselju doðe kraj. No, nakon sedam prekrasnih i nezaboravnih dana morali smo se rastati. Rastali smo se, ali s obeæanjem da æemo feštu u još veæem izdanju nastaviti.

CDC: Jeste li razgovarali s gradom Zadrom o ponovnoj namjeri održavanja Igara u 2010. godini?

F. Paviæ: U tijeku su razgovori sa svima onima koji su nas podržali i prvi put, a to su :
Vlada RH, Grad Zadar, Županija zadarska, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska matica iseljenika i Nadbiskupija zadarska. Nema razloga da nas ne podrže i ovaj put. Štoviše, bit æe ovo nova prilika za uèvršæivanje naših veza.
CDC: Kakav æe odaziv biti za ove druge Igre 2010. godine?

F. Paviæ: Sigurno preko tisuæu sudionika iz cijeloga svijeta i sa svih kontinenata. U biti nije pitanje koliko æe ljudi sudjelovati nego koliko æemo ih moæi primiti. Treba sve te ljude negdje smjestiti. Moramo raèunati da æe uz njih doæi još dodatnih 4000 posjetitelja (èlanova njihovih obitelji i prijatelja) koji æe biti smješteni u privatnom aranžmanu. 

CDC: Kako æe Hrvatski svjetski kongres financirati tako veliki projekt?

F. Paviæ: Kao prvo i osnovno, dobrovoljnim radom i našim dobroèiniteljima unutar Hrvatskog svjetskog kongresa. Organizacijski odbor, kojeg ovdje u Njemaèkoj predvodim, tražit æe intenzivno sponzore iz poslovnog svijeta. Dodatno tome, informirat æemo se o državnim fondovima koji podržavaju projekte za kulturu i mladež. Naravno da isto tako raèunamo opet na iste pokrovitelje kao i na prvim Igrama: Vlada RH, Grad Zadar, Županija zadarska, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska matica iseljenika i druge institucije, da ne nabrajam sve. No, svaki dodatni sponzor nam je dobrodošao!

CDC: Kako æe zainteresirani doæi do detaljnijih informacija o Igrama?

F. Paviæ: Od treæeg mjeseca bit æe opet postavljena naša web stranica preko koje æe se moæi dobiti sve bitne informacije u vezi prijave, natjecanja, smještaja, uvjeta sudjelovanja, i tako dalje.. Dok se to ne dogodi možete naš odbor slobodno kontaktirati emailom. Kao prvu kontakt-adresu navodim svoju vlastitu franjo.pavic@gmail.com.

CDC: Možete nam nešto više reæi o samom HSK, o tome kako je nastao i o kakvoj je organizaciji, zapravo, rijeè?

F Paviæ: Hrvatski svjetski kongres osnovali su Hrvati u izvandomovinstu, voditelji kulturnih i društvenih udruga, s ciljem predstavljanja, zastupanja i zaštite Hrvata pred državnim i nedržavnim tijelima u svijetu. Nekoliko utemeljitelja HSK još su uvijek aktivni, a jedan od njih je i sadašnji predsjednik globalnog HSK gospodin Josip Ante Sovulj iz New Yorka. Kongres, u državama u kojima djeluje, održava nacionalne odbore. U Njemaèkoj je to naš "Hrvatski svjetski kongres Njemaèke" na èelu s Mijom Mariæem iz Berlina, a ja sam izabran na funkciju glavnoga tajnika.

CDC: Koji su ciljevi Hrvatskog svjetskog kongresa?

F Paviæ: Ciljevi su kongresa oèuvanje i razvoj hrvatske kulture, oèuvanje duhovne baštine, pomaganje u obnovi ratom razorene domovine, umrežavanje Hrvata u cijelome svijetu s domovinom Hrvatskom, organiziranje kulturnih, poslovnih i sportskih manifestacije, kao što su npr. Hrvatske svjetske igre.

CDC: Od kada ste u Hrvatskom svjetskom kongresu i koju funkciju vršite tamo?

F Paviæ: Aktivan sam èlan kongresa od 2004. godine, a na globalnoj sam razini izabran za glavnoga tajnika i tu funkciju sada ispunjavam. 

CDC: Na kojim ste veæim projektima radili do sada i imate li nove projekte u planu?

F Paviæ: Radio sam na sljedeæim projektima: izgradnja Memorijalnog centra na Bleiburgu u Austriji, izdavanje povijesne publikacije "Hrvati èetrnaest stoljeæa ustrajnosti", izgradnja "Centra za susrete mladih" u župi Žeravac u Bosanskoj Posavini, 2006. godine bio sam zamjenik ravnatelja Hrvatskih svjetskih igara i sudjelovao u organizaciji tog prekrasnog dogaðaja te na drugim humanitarnim projektima. 
Buduænost je krasna i puna izazova. Najveæi su nam projekt Hrvatske svjetske igre u Zadru 2010. godine. Osim toga, nastavljamo s pružanjem humanitarne pomoæi našim Hrvatima u Bosni i Hercegovini, i dalje pomažemo djeèje domove u Hrvatskoj, radimo sistematski na još boljem umrežavanju Hrvata ovdje u Njemaèkoj i organizirat æemo znanstvene i poslovne simpozije od kojih æe nam sljedeæi biti krajem travnja s temom Hrvatska i Europska Unija.

CDC: Tko su veæinom èlanovi HSK?

F Paviæ: Èlanovi HSK kulturne su i sportske udruge, poduzetnici raznih pravaca, istaknuti pojedinci iz društvenog i kulturnog života, web portali, katolièke misije i razne druge udruge. HSK je jedina dobrotvorna hrvatska Udruga u svijetu koja ispunjava zadaæe jedne krovne institucije. Svi naši èlanovi angažiraju se volonterski, èast nam je dobrotvornim radom zalagati se za Hrvatsku i za hrvatski narod. Svaku pozitivnu i angažiranu osobu pozivamo da nam se pridruži jer se u dobrotvornom radu skriva trajnje zadovoljstvo.

CDC: Hvala Vam na informacijama glede Igara i želimo Hrvatskom svjetskom kongresu puno uspjeha u organizacije tog krasnog projekta.

Razgovor sa Franjom Paviæem vodila Marijana Sagolj 15.02.2009.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svi CDC-clanovi koji zele sudjelovati u igrama, bilo kao udruga ili jedinka, i svi CDC-clanovi koji sa svojim tvrtkama ili privatno zele kao sponzori podrzati igre mogu se obratiti direktno Franji ili takodjer naman.